Żródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815-1867

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Celem przedstawianego czytelnikowi zbioru źródeł do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim w latach 1815#8211;1867 jest wpisanie się we współczesną tendencję rozszerzania granic badań nad tym zjawiskiem. Jeśli bowiem jedną z największych bolączek wcześniejszych studiów nad...

Start