Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

Historia

Informacje

Książka, której Autorzy wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się nauczaniem pielęgniarstwa europejskiego, jest torebka zarka zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej wieloośrodkowe spojrzenie na prezentowane problemy. Autorzy omówili zasady funkcjonowania Unii Europejskiej,...

Start