Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Główną myślą książki jest przedstawienie tradycyjnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu międzynarodowego, a także innych form współpracy zagranicznej krajów.Poruszona w niej została problematyka procesu coraz szybszego umiędzynarodawiania się gospodarek i wynikające stąd...

Cena: 64,86
Dostępność: dostępny od ręki