Taryfikator mandatów i punktów karnych

Prawo

Informacje

Producent siłowni zewnętrznych

Najnowsze wydanie Taryfiaktora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów Producent siłowni zewnętrznych odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien...

Cena: 12,67 11,92 zł
Dostępność: dostępny do tygodnia