Środowiskowe i rodzinne uwarunkowania poziomu wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych. Longitudinalne badania dzieci wiejskich w wieku od 7 do 11 lat

E-książki

Informacje

Property for sale in Poland

Głównym celem pracy jest ocena wpływu modyfi katorów środowiskowych oraz uwarunkowań rodzinnych Property for sale in Poland na poziom rozwoju wybranych koordynacyjnych zdolności motorycznych w analizowanym okresie ontogenezy.

Cena: 43,68 46,41 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie