Rządy bez ziemi

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem międzynarodowego zespołu autorskiego, skupiającego historyków z Austrii, Belgii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Polski i Wielkiej https://sklep.geocover.pl/pl/ Brytanii (a uwzględniając kraj pochodzenia #8212; także z Azerbejdżanu), który podjął wysiłek badawczy i pisarski zmierzający do...

Start