Religia w Brazylii

E-książki

Informacje

Książka podnosi ważny problem naukowy i poznawczy z zakresu religioznawstwa, dotyczący religii i religijności w Brazylii, widzianych mini traktory kubota w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań społeczno-kulturowych [...]. W ramach tych uwarunkowań Autorka kreśli panoramę religijną...

Start