Przystępna gramatyka angielska

E-książki

Informacje

W książce "Przystępna gramatyka angielska z ćwiczeniami" autor Ryszard Purski prezentuje podstawowe zasady gramatyki angielskiej oraz zwraca https://agrotools.pl/pl/c/Akcesoria-pozostale-okulary%2C-maski/303 szczególną uwagę na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, które nadają wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą formę. Formy...

Start