Predyktory #8222;kariery#8221; przestępczej młodocianych

Pedagogika

Informacje

Autorka pracy stworzyła koncepcję badań dotyczącą kierunku badawczego, który koncentruje się wokół zasadniczego przedmiotu zainteresowań pedagogiki medycyna naturalna resocjalizacyjnej jako interdyscyplinarnej dziedziny pedagogiki specjalnej i pedagogiki ogólnej. Jest to nurt badawczy nawiązujący do...

Start