Początki Kościoła w Polsce

Historia

Informacje

Prezentowane w książce teksty nawiązują bezpośrednio do mojej wcześniejszej książki (Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława symulatory wynajem Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego, Wyd. UAM, Poznań 2011). W poszczególnych rozdziałach tej książki są podejmowane konkretne...

Start