Odpowiedzieć Byciu Odpowiedzieć Innemu

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Rozprawa Radosława Strzeleckiego konfrontuje radykalne rozumienie odpowiedzialności z zagadnieniem wolności. Perspektywę badawczą wyznacza tu przede wszystkim refleksja nad myślą Martina Heideggera i Emmanuela Lévinasa. Autor stawia pytania, na ile dialogiczna wykładnia odpowiedzialności...

Cena: 34,31
Dostępność: dostępny od ręki