Nietzsche

Filozofia

Informacje

Na książkę składa się ok. dziesięciostronicowy życiorys Nietzschego (pt. Życie), odmalowany pokrótce, ale barwnie, bo w korelacji z jego dziełami i uzupełniony fragmentami listów, przy czym jest to wprowadzenie w pewnej mierze stematyzowane #8211; w perspektywie zdrowia/choroby...

Cena: 22,28
Dostępność: dostępny do tygodnia