Litwa Sienkiewicza Piłsudskiego Miłosza

Historia

Informacje

Książkę tę tworzą trzy przenikające się wzajemnie eseje, których motywem przewodnim, łączącym je w harmonijną całość, jest cyklinowanie parkietu łódź cennik Litwa #8211; ojczyzna wielkich Polaków, gniazdo rodzinne Piłsudskiego i Miłosza, natchnienie Sienkiewicza. Inspiracją dla tychże rozważań było...

Start