Linguistica Copernicana 1(7)/2012

E-książki

Informacje

Siódmy tom Linguistica Copernicana zawiera 15 artykułów i jedną recenzję. Dominują w nim zdecydowanie prace składniowo-semantyczne, a większość z nich jest poświęcona współczesnemu językowi polskiemu. Publikujemy również artykuły dotyczące innych języków indoeuropejskich,...

Start