Leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe: od teorii do praktyki klinicznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W ostatnich latach wprowadzono do praktyki klinicznej nową metodę leczenia chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe #8212; tak zwaną terapię celowaną. W uproszczeniu polega ona na terapeutycznym oddziaływaniu na cele moleku- larne zlokalizowane w komórce nowotworowej. Pojawienie się...

Start