Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom 1. Własność

Prawo

Informacje

Od prawie 20 lat Polska przeżywa gwałtowne zmiany nie tylko ekonomiczne, ale również prawne. Prawo z jednej strony jest wehikułem, który wprowadza te zmiany, a z drugiej ? pewnym ideałem, do którego się dąży. Naszym celem jest niezależne spojrzenie i ocena dokonanych zmian, jak i...

Start