Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja jest poświęcona nowelizacjom ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Dokumentuje prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian organizacji i zasad działania sądu konstytucyjnego w latach 2015-2016. Przedstawia szczegółową...

Start