Komercjalizacja szpitali i jej skutki w świetle przepisów polskiego prawa gospodarczego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prezentowana publikacja stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie niezmiernie aktualnej problematyki przekształcania szpitali w spółki http://red8events.pl/ kapitałowe, czyli komercjalizacji szpitali, na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej (ustawa wejdzie w życie dnia...

Start