Informator Wojsko Polskie 2016

Kalendarze

Informacje

hotel ze spa warszawa

Rocznik, w którym oprócz tradycyjnego kalendarium zamieszczono aktualne adresy i telefony osób sprawujących funkcje w resorcie Obrony hotel ze spa warszawa Narodowej (m.in. ministerstwo, Sztab Generalny, rodzaje wojsk, żandarmeria wojskowa, attachaty, sądownictwo, służba zdrowia, szkolnictwo, wojskowe ośrodki...

Cena: 21,25
Dostępność: dostępny do tygodnia