Historia rozwoju ekonomii Tom 1 Od starożytności do szkoły klasycznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W rozprawie autor podjął próbę nowego spojrzenia na proces rozwoju myśli ekonomicznej. Dokonania twórców idei ekonomicznych prezentuje w sposób niekonwencjonalny. Na podstawie materiałów źródłowych wskazuje autorów nowych pojęć i koncepcji. Formułuje przy tym wnioski odmienne od...

Start