Gromadzenie dochodów jednostek oświatowych na wydzielonym rachunku

E-książki

Informacje

Jednostki oświatowe zostały uprawnione do wydatkowania środków publicznych zgromadzonych na wydzielonym rachunku na finansowanie działalności jednostki oświatowej, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.Ewidencja wydatków oświatowych jednostek budżetowych prowadzona jest według...

Start