Diabeł w literaturze litewskiej i łotewskiej od połowy XIX do połowy XX wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorka analizuje funkcjonowanie obrazów diabła w literaturze Litwy i Łotwy, śledzi wpływy, jakim podlegały obie literatury. Szczególnie podejmuje próbę określenia wpływu protestantyzmu i katolicyzmu oraz literatury europejskiej. Analizuje przenikanie się obrazów folklorystycznych z...

Cena: 41,77
Dostępność: dostępny od ręki