Czynniki mobilizacji politycznej szyitów w Libanie w latach 1960-1982

Religia i religioznawstwo

Informacje

Tematem książki jest zagadnienie politycznej aktywizacji szyitów w Libanie w latach 1960-1982. W początkowym etapie tego okresu szyici, będący jedną ze wspólnot etniczno-religijnych społeczeństwa libańskiego, zaczęli aktywnie protestować przeciwko polityce władz centralnych,...

Start