Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912-1939) oraz towarzystwa ją popierające

Nauki humanistyczne

Informacje

Prezentowana książka, stanowiąca pełną monografię Biblioteki Wróblewskich, znacznie poszerza wiedzę o kulturze Wilna międzywojennego, życiu naukowym i etnicznym charakterze miasta. Przypomina nazwiska, które zajęły trwałe miejsce w dziejach nauki i oświaty polskiej, oddaje hołd...

Start