Baroque Spirit

Muzyka

Informacje

nieruchomości Stargard

Krakowskie Misteria Paschalia i Opera Rara oraz gdański Actus Humanus, goszczą rokrocznie najlepsze na świecie zespoły specjalizujące nieruchomości Stargard się w wykonawstwie muzyki dawnej, które przedstawiają unikalny, często premierowy repertuar barokowy, pre#173;zentowany na instrumentach historycznych....

Cena: 36,47
Dostępność: dostępny do tygodnia